Anton Korbejn, fotograf kao reditelj muzičkih spotova

(odlomak iz knjige Petra Jončića „Muzičke slikovnice osamdesetih“, Službeni glasnik, 2015)

Širenje područja umetničkog izražavanja na sve medije komuniciranja uslovilo je pojavu novih rodova u okviru muzičkih spotova. U pitanju je spoj fotografije/video-instalacije/performansa sa muzikom, čiju problematiku nije moguće poistovećivati sa već postojećim kategorijama kratkog filma ili umetničke fotografije.

Read moreAnton Korbejn, fotograf kao reditelj muzičkih spotova